Skip nav
Efektívne vykurovanie hál, skladov, terás...

Podrobný výpočet

Upozornenie:
V prípade, že nevyplníte kontaktné údaje správne, nebudú vám poslané informácie.

Vaše kontaktné údajeCharakteristika objektu:

Obvodové steny
Rozmer A
m
Rozmer B
m
Plocha
m2
k
W/m2K
Materiál
Okná
Rozmer A
m
Rozmer B
m
Plocha
m2
k
W/m2K
Ks
Brány
Rozmer A
m
Rozmer B
m
Plocha
m2
k
W/m2K
Ks
Strecha
Rozmer A
m
Rozmer B
m
Plocha
m2
k
W/m2K
Materiál
Svetlíky
Rozmer A
m
Rozmer B
m
Plocha
m2
k
W/m2K
Materiál
Podlaha
Rozmer A
m
Rozmer B
m
Plocha
m2
k
W/m2K
Materiál
[m]

Teplotný režim v objekte

[*C]

[*C]

Klimatická charakteristika

[*C]


[*C]

Vykurovacie médium

[MJ/m3]
kPa

Stručný popis doterajšieho vykurovacieho systému: