Skip nav
Efektívne vykurovanie hál, skladov, terás...

Princíp sálavého vykurovania plynovými infražiaričmi.

Pri vykurovaní infražiaričmi je použitý princíp, ktorý existuje v prírode celé tisícročia. Ak stojíme na zasneženom svahu a dopadá na nás slnečné žiarenie, máme pocit tepla, aj napriek tomu, že okolitá teplota je nízka. Je to vďaka infračervenému žiareniu, ktoré preniká vzduchom a mení sa na teplo pri dopade na pevné telesá.

Infračervené žiarenie vychádzajúce z kovovej rúry infražiariča zodpovedá tepelnému žiareniu slnka. Účinok infražiaričov je takmer okamžitý. Nie je potrebné vyrábať energiu na ohrev vzduchu, ktorý následne ohrieva okolie. Infračervené žiarenie sa šíri priamočiaro, čo v praxi znamená, že infražiaričmi je možné vykurovať cielene určené priestory a zóny. Pri tomto systéme kúrenia nedochádza k víreniu prachu.POROVNANIE KLASICKÉHO SPÔSOBU VYKUROVANIA SO SYSTÉMOM TMAVÝCH PLYNOVÝCH INFRAŽIARIČOV.
Klasický systém Systém infražiaričov
Vykurovanie vysokých priemyselných a dielenských hál je veľmi problematické. Ohriaty vzduch stúpa smerom hore. Dolná pracovná časť, kde sú ľudia a kde je teplo potrebné, sa ohrieva menej. Ohriatie veľkého množstva vzduchu v hale klasickými metódami (napr. teplovzdušne) je nielen pomalé, ale predovšetkým neekonomické. Teplovzdušné vykurovanie je vhodné pre vykurovanie nízkych a dobre izolovaných menších priestorov. Mimoriadne hospodárne riešenie vykurovania hál je kúrenie plynovými infražiaričmi. Veľkou výhodou je, že neexistujú časy temperovania pred pracovnou dobou. Účinok vykurovania infražiaričmi sa dostaví takmer okamžite po zapnutí vykurovacieho zariadenia. Infražiariče môžu kúriť miestne (lokálne), teda iba tam, kde je to potrebné a na teploty podľa Vašich požiadaviek. Často sa zbytočne vykurujú priestory, kde sa pracovníci zdržujú minimálne alebo vôbec. Pri viaczmennej prevádzke nie je vždy potrebné vykurovať celé haly a dielne.Rozdelenie na tepelné zóny a vykurovanie na smeny je na nasledujúcich obrázkoch:

Klasický spôsob
- jedna vykurovacia zóna
Systém infražiaričov
- vytvorenie niekoľkých vykurovacích zón
ZASTAVTE ENERGETICKÝ HAZARD!!!

Pre hospodárnosť kúrenia je okrem celkového výkonu rozhodujúci čas zahrievania a prevádzková doba. U infražiaričov je doba zahrievania minimálna. Tým je aj celková prevádzková doba podstatne kratšia ako u klasického konvekčného vykurovania.

Ak spotreba plynu pre výrobu tepelnej energie v klasických kotloch predstavuje 100%, tak po odčítaní minimálnych strát dosiahnete konečné využitie plynu 45 až 65%. Straty uvedené na schéme sú však minimálne, skutočné straty bývajú väčšinou vyššie.

Ako odstrániť straty v zdroji a hlavne v rozvodoch? Využite na vykurovanie Vašich priestorov tmavé plynové infražiariče. Účinnosť vykurovania infražiaričmi je zrejmá z ďalšej schémy.


V lokalitách centrálne zásobovaných teplom je teda prechod na vykurovanie infražiaričmi skutočne nevyhnutnosť. Neplaťte za teplo, ktoré v skutočnosti nevyužívate!

Doporučujeme tiež pozrieť: