Skip nav
Efektívne vykurovanie hál, skladov, terás...

Horúcovzdušné ventilátory

Typ GP 75
  • tlak 200 - 250 kPa
  • výkon 70 kW
  • spotreba plynu 7,5 m3/h pri maximálnom výkone


Inštalácia