Skip nav
Efektívne vykurovanie hál, skladov, terás...

Vzduchotechnické prvky a zariadenia

Zmiešavacie komory

Zmiešavacie komory

Horizontálne - otočné lamely ovládané manuálne alebo servomotorom

Kompletná zostava zmiešavacej komory Komplet obsahuje: zmiešavaciu komoru s filtrom, tlmiacu vložku, priechodku múrov, protidažďové žalúzie a spojovací materiál.

Technické údaje

PDF Zmiešavacie komory.pdf 131 Kb
PDF Zmiešavacie komory - manuál.pdf 859 Kb

Destratifikátory KING

KING

Pre efektívne premiešania teplého vzduchu vo vertikálnom i v horizontálnom smere bolo vyvinuté zariadenie s heliocentrifugálnym rotorom KING, ktorý vytvára zbiehavý a protichodný tok prúdiaceho vzduchu.

Teplota vzduchu v priestore je tým v celom priereze rovnomerná. V konečnom dôsledku to znamená 20 až 30% úspory energie. Destratifikátory KING je výhodné použiť najmä v priemyselných priestoroch až 14 metrov vysokými stropmi. Počet destratifikátorou závisí na veľkosti vykurovaného priestoru.

Systém jednotiek KING možno technologicky doplniť vyspelým systémom centrálnej regulácie LERSEN.NET. Centrálna regulácia je dodávaná ako systém pre riadenie jednotiek s možnosťou ich ovládania a kontroly prevádzkových stavov. LERSEN.NET nezvyšuje len komfort obsluhy zariadenia, ale výrazne znižuje celkovú spotrebu plynu v závislosti na skutočných potrebách jednotlivých pracovísk.

  • Celkové zlepšenie pracovného komfortu
  • Zníženie spotreby energie o 20 až 30%
  • Zníženie relatívnej vlhkosti až o 20%
  • Zníženie koncentrácie pachov a dymu v pracovnom prostredí
  • Vhodné v kombinácii s jednotkami AI, NEV, AQ alebo tam, kde je inštalované vzduchotechnické zariadenia

Technické údaje

PDF Destratifikátory KING.pdf 89 Kb
PDF KING - manuál.pdf 412 Kb