Skip nav
Efektívne vykurovanie hál, skladov, terás...

Dverné clony

Dverné clony studené DELTA

DELTA

Clony sú ventilačné zariadenie oddeľujúce prúdom vzduchu vnútorné a vonkajšie prostredie. Je vhodné ich inštalovať v objektoch, kde je zvýšený pohyb osôb, techniky a dverné otvory je potrebné nechávať po určitú dobu otvorené. V závislosti na požadovanom čase a frekvencii otvorených brán počas dňa sa používajú clony studené - malá frekvencia / deň a krátke otvorenie, alebo clony s ohrevom - dlhšia doba otvorenia dvier vysoká frekvencia / deň.

Dverné clony je možné dodať ako studené typy DELTA, IOTA a clony s ohrevom teplovodným IOTA W a ohrevom plynovým IOTA GAS. Plášť clony je štandardne z lakovaného žltého plechu. Na želanie možno clonu dodať v odtieni podľa želania zákazníka. Cena tejto farebnej úpravy je riešená individuálne.

Dverné clony IOTA sa dodávajú v horizontálnom aj vertikálnom prevedení. Použitie clony s ohrevom alebo studenej clony sa riadi prevažne podľa požiadavky na stálosť teploty v mieste dvier a početnosťou otvorených brán.

Platí zásada: čím dlhšie a čím častejšie, tým je vhodnejšie použiť clonu s ohrevom. Clony s plynovým ohrevom sú najvýhodnejšie z hľadiska prevádzkových nákladov a výsledného komfortu. Clony s teplovodným ohrevom sú vhodné tam, kde je prebytok teplej vody vo vykurovacom systéme a napojenie na systém nie je ďaleko od miesta použitia. Pri použití teplovodných clôn je však potrebné brať do úvahy aj ďalšie faktory.

Studené dverné clony DELTA sú konštruované s radiálnym ventilátorom a tlakovým difúzorom. Inštaluje sa najlepšie priamo nad brány pre vertikálne prúdenie vzduchu. V prípade, že sú brány širšie, inštaluje sa potrebný počet clôn tak, aby účinne pokryli celú plochu otvorených brán. Inštalujú sa na nastaviteľné podpery tak, aby sa mohol zvoliť ideálne uhol prúdu vzduchu pred otvor dvier.

 • Rýchle a účinné riešenie
 • Intenzívnym prúdom vzduchu sa zabráni vzniku prievanu
 • Vhodné pre málo intenzívnu prevádzku dvier
 • Nastaviteľný prúd vzduchu
 • Možno umiestniť aj horizontálne
 • Bezpečná prevádzka

Technické údaje

PDF DELTA.pdf
PDF Dverné clony - Manuál.pdf

Dverné clony studené IOTA

IOTA

Clony sú ventilačné zariadenia, ktoré pomocou prúdu vzduchu oddeľujú vnútorné a vonkajšie prostredie. Inštalujú sa v objektoch, kde je zvýšený pohyb osôb alebo techniky a brány, alebo kde dvere musia byť otvorené častejšie. Svojou funkciou zabránia prenikaniu studeného vzduchu do budov a v letnom období zabraňujú unikaniu studeného vzduchu von. Podľa typu sú určené pre vnútornú inštaláciu nad alebo vedľa vchodových dverí do všetkých typov budov.

Dverová clona IOTA využíva výkonné axiálne ventilátory, ktoré sú zabudované do metrových segmentov s tlakovodným difúzorom. Zvyčajne sa používa pre vertikálnu inštaláciu, teda s horizontálnym prúdením vzduchu s možnosťou horizontálnej inštalácie, teda s vertikálnym prúdom vzduchu. Dĺžku clony možno zvoliť v podstate ľubovoľnú, podľa metrových segmentov, ktoré na seba konštrukčne nadväzujú. Tento druh clôn je vhodný pre zvlášť vysoké alebo široké dverné otvory. Pre široké dverné otvory je nutné použiť dve clony naproti sebe. Pre každý otvor je potrebné zachovať určitý prietok vzduchu na 1m2 (podrobnejšie pozri projekčné podklady).

 • Vhodné pre vysoké alebo široké otvory dverí
 • Cenovo výhodné riešenie
 • Vhodné pre málo intenzívnu prevádzku dverí
 • Možno umiestniť i horizontálne
 • Veľmi účinný difúzor
 • Bezpečná prevádzka
 • Lacná prevádzka
 • Použiteľné pre ľubovoľne veľké otvory

Technické údaje

PDF Dverné clony - Manuál.pdf 455 Kb
PDF IOTA.pdf 146 Kb

Dverné clony IOTA W s teplovodným ohrevom

  IOTA W

Dverné teplovodné clony typ IOTA W využívajú výmenníky z jednotiek AQUAMAX. Sú tu dva základné typy podľa požiadavky na teplotný spád, ktorý je potrebné dosiahnuť. Rovnako ako u studenej verzii používajú clony jednofázové axiálne ventilátory. Clony s teplovodným ohrevom sú vhodné tam, kde je prebytok teplej vody vo vykurovacom systéme a napojenie na systém nie je ďaleko od miesta použitia. Pri použití teplovodných clôn je však potrebné brať do úvahy aj ďalšie faktory: teplotu v mieste (ochrana proti mrazu), požiadavka na teplotný spád atď..

 • Teplotný spád 80/60 °C
 • Horizontálna alebo vertikálna inštalácia
 • Nízke prevádzkové náklady
 • Rýchle riešenie pre zateplenie dverného otvoru
 • Zvýšenie tepelného komfortu v priestore dvier

Technické údaje

PDF Dverné clony - Manuál.pdf 455 Kb
PDF IOTA W.pdf 244 Kb

Dverné clony IOTA GAS

  IOTA GAS

Dverová clona IOTA GAS je vhodná predovšetkým pre objekty, kde sú dlhodobo a intenzívne otvárané brány poprípade je tu kladený vysoký nárok na tepelný komfort. Clony IOTA GAS zabezpečí pred otvorom rovnomernú tlakovú bariéru ohriateho vzduchu a zamedzí tým zvýšenie tepelnej straty a prieniku studeného vzduchu do priestoru haly. Clony sú konštruované tak, že je možné zvoliť režim Kúrenie ktorý zabezpečuje priebežný ohrev výmenníka a tým aj okamžitý nábeh ohriateho vzduchu do priestoru pred bránou. Alebo Ventilácia - vhodné pre letné mesiace, kedy je kúrenie vypnuté a clona zabraňuje vnikaniu teplého vzduchu z exteriéru do interiéru. 

V prípade potreby dlhšie clony sa clona predlžuje studeným nástavcom IOTA. Je to z dôvodu zachovania priaznivého teplotného spádu na výstupe z dverovej clony. 

 • energeticky najúspornejší druh clony s ohrevom 
 • úsporný a ekologický pretlakový horák 
 • k dispozícii ihneď ohriaty vzduch 
 • rýchle riešenie pre zateplenie bránového otvoru 
 • zvýšenie tepelného komfortu v priestore brány 
 • vhodné pre dlhodobú prevádzku 
 • inštalácia ako vertikálne - pozdĺž brány i horizontálne nad vrátami 
 • automatická prevádzka 
 • možnosť pripojenia diaľkového ovládania - L030425001 
 • konektor napojenie centrálnej regulácie Lersen NET II 
 • najúspornejšie druh clony s plynovým ohrevom na trhu

Technické údaje

PDF Dverné clony IOTA GAS
PDF Inštalačný manuál